Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Publikationsliste

Labuz, Nadia Schiørring, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen (2012): Rapport fra projektet 'At skrive sig til læsning'. Institut for Uddannelse og Pædagogik. Aarhus Universitet. Maj 2012.

http://pure.au.dk/portal/da/publications/rapport-fra-projektet-at-skrive-sig-til-laesning%287866f521-d90b-459b-9023-384c2640a5d0%29.html

Bundsgaard, Jeppe og Kjeld Kjertmann (2012): Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme i Læsepædagogešnr. 2/2012. Side 23-29.

Bundsgaard, Jeppe og Kjeld Kjertmann (2004a): Den dynamiske lærebog. Forskningsrapport i tilknytning til ITMF-Projekt 474. Danmarks Pædagogiske Universitet. Elektronisk publikation: http://www.dpu.dk/site.asp?p=5747

Carter, Jessica, Kjeld Kjertmann, Lars Klewe og Inga B. Larsen (2004b): Forberedende Voksenundervisning (FVU) – en undersøgelse af erfaringer med FVU.  Danmarks Pædagogiske Universitet. http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/DPU-rapport_oktober_2004.pdf

Kaspersen, Peter, Kjeld Kjertmann, Marianne Abrahamsen og Anne Scott Sørensen (2008): Tre Læselystprojekter. En evaluerende undersøgelse. København. Biblioteksstyrelsen. http://www.bs.dk/publikationer/andre/evaluering/tre_laeselystprojekter/index.htm

Kjertmann, Kjeld (1993): 'Skriftsprogspædagogik i skolestarten - en teoritolkning' i Kognition og Pædagogik, 3(1). 26-34.

Kjertmann, Kjeld (1994a): 'Det danske Sputnik-chok: En subjektiv status efter læseundersøgelsen' i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6/1994. 346-355.

Kjertmann, Kjeld (1994b): 'Nyt syn på tidlig læsning' i Folkeskolen 50, 51, 52/1994. 28-30.

Kjertmann, Kjeld (1996a): ’Barnet tænker altid rigtigt’. Folkeskolen 35/1996. 36-37. http://www.legeskolen.dk/viden/d0210-læserevolution

Kjertmann, Kjeld (1996b): ’Naturlig skriftsprogsudvikling’ i Henrik Galberg Jacobsen (red.): Selskab for Nordisk Filologi, København, Årsberetning 1994-1995. København. 58-75.

Kjertmann, Kjeld (1997a): ’Førkonventionel læsning og skrivning. Dokumentation og vurdering’ i Ragnhild Söderbergh (red.): Sjätte Nordiska Barnspråkssymposiet, Lund 8.-10. november 1996. Child Language Research Institute. Paper no.11. Lund Universitet, Department of Linguistics.

Kjertmann, Kjeld (1997b): ’Legelæse eller læselege? Den lille forskel med den store virkning’ i Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole 1. årg. Nr. 1, august 1997. 11-23.*

Kjertmann, Kjeld (red.) (1997c): Unge Pædagoger 6/1997. Temanummer Læsetilegnelse og Undervisning.

Kjertmann, Kjeld (1998a): ’Hjælp, hvad gør vi ved skriftsproget?’ i Skolestart 3/1998. 4-7.

Kjertmann, Kjeld (1998b): ’Funktionelle læsevanskeligheder kan modvirkes’ i Skolestart 7/1998. 16-19.

Kjertmann, Kjeld (1999a): ’Ordkortets teori og praksis’ i Skolestart 5/1999. 6-10.

Kjertmann, Kjeld (1999b): Skriftsprog og skolestart. En effektundersøgelse i to klasser af sammenhængen mellem førskolepædagogik og læse- og skriveudviklingen i 1.-2. klasse. Ph.d.-afhandling. Dialog. Sprogpædagogisk Skriftserie, 1. årg. Nr. 1. Institut for Humanistiske Fag. Danmarks Lærerhøjskole. ISBN 87-7701-725-0. DPB. *

Kjertmann, Kjeld (2000a): 'Barndom og skrivesprog' i Folkeskolen 16/2000. 10-13.

Kjertmann, Kjeld (2000b): ’Evaluering af læsning: Generelle og specifikke problemer’ i Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole 4. årg. nr. 6, nov. 2000. 107-129. *

Kjertmann, Kjeld (2000c): 'Legelæse eller læselege?' i H. Nielsen (red.): Tidlig indsats for læsning. Om en koordineret, tidlig indsats. Special-pædagogisk forlag.

Kjertmann, Kjeld (2000d): 'Lingvistiske grundlagsproblemer i læsetestning: Diskussion og sammenlignende analyse af to prøveformer i 1.- 2. klasse' i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 6/2000. 498-511.

Kjertmann, Kjeld (2000e): ’Læsegunstige miljøer: Forskning og pædagogiske implikationer’ i Gert Gamby (red.): Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. 37 årg. 4-5/2000. Temanummer Brudflader i Læsedebatten. 425-436.

Kjertmann, Kjeld (2000f): ’Modersmålstilegnelse og skriftsprog’ i Kognition og Pædagogik nr. 36, juli 2000. 11-29.

Kjertmann, Kjeld (2000g): ’Nye toner i læsepædagogikken’ i Læsepædagogen 5/2000. 246-252.

Kjertmann, Kjeld (2000h): ’Tidlig tekstskrivning bedømt kommunikativt’ i Elisabeth Hansen og Hans Vejleskov (red.): Børnesprogsforskning 2000. Center for Småbørnsforskning. Danmarks Pædagogiske Universitet. *

Kjertmann, Kjeld (2002a): Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. København. Alinea.

Kjertmann, Kjeld (2002b): ”Læsetilegnelse i ny teoretisk belysning” i Kirsten Kjærsgaard (red.): Den kompetente læser. Forlag Malling Beck.

Kjertmann, Kjeld (2003): Mother Tongue Education in Eritrea: Theory and Practice in Primary School and Teacher Education. Forskningsrapport. CICED/CVU København og Nordsjælland.

Kjertmann, Kjeld (2004c): ''Seks læserportrætter' i  Gitte Ingerslev og Alma Rasmussen: De Mange Måder - om mål og differentiering i gymnasiets danskfag. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Hæfte nr. 52b. Uddannelsesstyrelsen. Maj 2004. 16-28.

Kjertmann, Kjeld (2004d): ”Indkulturering – et nyt fagdidaktisk felt” i Karsten Schnack (red.): Didaktik på kryds og tværs. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  *

Kjertmann, Kjeld (2004e): ”Læsetilegnelse i et moderne skriftsamfund” i Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  *

Kjertmann. K. (2004f) ”Læseindlæring og læsetilegnelse – to positioner i teori og praksis” i NyS 32. Nydanske Sprogstudier. Temanummer om sprogtilegnelse. 89-118.

Kjertmann, Kjeld (2004g): ”Talesprog og skriftsprog i samspil i børnehaven” i Stig Broström (red.): Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven. Systime.

Kjertmann, Kjeld (2004h): ”Tale og skrift i børnehaveklassen: To sanseindgange til sproget” i Skolestart 6/2004. 4-10.

Kjertmann, Kjeld (2005a): "Modersmålsundervisning og nationalsprog". www.uddannelsesnetvaerket.dk/docs/index.php?vcFile=1125929347.doc

Kjertmann, Kjeld (2005b): 'ØJET - den glemte indgang til skriftsproget' i ufe-nyt 4/2005. 22-31.

Kjertmann, Kjeld (2006a): "Den nye læseundervisning" i Vibeke Boelt og Martin Jørgensen (red.): Læsning - teori og praksis. KvaN.

Kjertmann, Kjeld (2006b): "Skriftsproglig indkulturering - i et historisk, paradigmatisk og sprogpædagogigk perspektiv" i Mårten Eriksson, Antti Ylikiiskilä og Eva Berglund (red.): Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet. 18-20 november 2005. Högskolan i Gävle. www.hig.se

Kjertmann, Kjeld (2007a): "Modersmålsundervisning og nationalsprog i Eritrea." I: Lene Timm (red.): Uddannelse i Udviklingslande - erfaringer og refleksioner fra et fagligt netværk. København: Uddannelsesnetværket 2007. (Henvendelse: IBIS, Eva Iversen, e-mail: ei@ibis.dk)

Kjertmann, Kjeld (2007b): "Sprogudvikling og sprogpædagogik i det moderne videnssamfund." I: Mogens Sørensen (red.): Dansk, kultur og kommunikation. Akademisk Forlag.

Kjertmann, Kjeld (2007c): "Læseforståelse, læseformel og skriftsprogsopdragelse" i tidsskriftet Viden om læsning nr. 2, oktober 2007, side 12-27, www.videnomlaesning.dk

Kjertmann, Kjeld (2009a): "Få øje på sproget - med skrift for de små". I Lotte Salling (red.): I begyndelsen er sproget - antologi om børns sprogudvikling. Dafolo.

Kjertmann, Kjeld (2009b): "Literacy". Kort introduktion til begrebet med en kommenteret litteraturliste. Hjemmesiden for Nationalt Videncenter for Læsning. http://www.videnomlaesning.dk/2/808.aspx

Kjertmann, Kjeld (2010a): 'Literacy på dansk. En diskussion med forslag til danske termer på området'. I:  Sprogforum nr. 46. s.54-57.

Kjertmann,Kjeld (2010b): 'Lær at læse efter naturmetoden'. Kronik i POLITIKEN den 25. marts 2010. http://politiken.dk/debat/kroniker/article931057.ece

 Kjertmann, Kjeld (2010c): 'Skriften formidlet som sprog - af barnets nære voksne' i Viden om læsning nr. 8, side 7-10. www.videnomlaesning.dk/1009/1018.aspx

Kjertmann, Kjeld (2010d). 'Folkeskolens læseundervisning befinder sig stadig i antikken'. Kronik i Informatiuon den 22.dec. 2010. www.information.dk/254453

Kjertmann, Kjeld (2011): 'Skriftens historie i et læsepædagogisk perspektiv -  fra énkodeskrift til tokodeskrift'. I Læsepædagogen nr. 1/2011, side 17-25.

 Kjertmann, Kjeld (2011): 'Læseformlen til eftersyn - en kritisk analyse'. I: Læsepædagogen nr. 2/2011, side 24-30.

 Kjertmann, Kjeld (2011): 'Pligtlæsning og lystlæsning - den uformelle læsnings didaktik'. I: Læsepædagogen nr. 3/2011, side 14-22.

 

* Kan købes fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Bogsalg@dpb.dk  Tlf. 8888 9360

 

 

 

 

Redigeret af Kjeld Kjertmann
Webmaster: Kjeld Kjertmann
Sidst opdateret: 18-03-2017
Denne sides adresse: www.kjertmann.dk/kjeld/publikationer/index.php