Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 747

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 1572
Kjeld Kjertmanns hjemmeside: Publikationsliste
Deprecated: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/defaulthoved.php on line 846
Kjeld Kjertmanns hjemmeside
Send til en ven Udskrift
Forside
Artikler
Curriculum Vitae
Publikationsliste
Links
Kontakt

Publikationsliste

Labuz, Nadia Schiørring, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen (2012): Rapport fra projektet 'At skrive sig til læsning'. Institut for Uddannelse og Pædagogik. Aarhus Universitet. Maj 2012.

http://pure.au.dk/portal/da/publications/rapport-fra-projektet-at-skrive-sig-til-laesning%287866f521-d90b-459b-9023-384c2640a5d0%29.html

Bundsgaard, Jeppe og Kjeld Kjertmann (2012): Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme i Læsepædagogešnr. 2/2012. Side 23-29.

Bundsgaard, Jeppe og Kjeld Kjertmann (2004a): Den dynamiske lærebog. Forskningsrapport i tilknytning til ITMF-Projekt 474. Danmarks Pædagogiske Universitet. Elektronisk publikation: http://www.dpu.dk/site.asp?p=5747

Carter, Jessica, Kjeld Kjertmann, Lars Klewe og Inga B. Larsen (2004b): Forberedende Voksenundervisning (FVU) – en undersøgelse af erfaringer med FVU.  Danmarks Pædagogiske Universitet. http://us.uvm.dk/voksen/fvu/documents/DPU-rapport_oktober_2004.pdf

Kaspersen, Peter, Kjeld Kjertmann, Marianne Abrahamsen og Anne Scott Sørensen (2008): Tre Læselystprojekter. En evaluerende undersøgelse. København. Biblioteksstyrelsen. http://www.bs.dk/publikationer/andre/evaluering/tre_laeselystprojekter/index.htm

Kjertmann, Kjeld (1993): 'Skriftsprogspædagogik i skolestarten - en teoritolkning' i Kognition og Pædagogik, 3(1). 26-34.

Kjertmann, Kjeld (1994a): 'Det danske Sputnik-chok: En subjektiv status efter læseundersøgelsen' i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6/1994. 346-355.

Kjertmann, Kjeld (1994b): 'Nyt syn på tidlig læsning' i Folkeskolen 50, 51, 52/1994. 28-30.

Kjertmann, Kjeld (1996a): ’Barnet tænker altid rigtigt’. Folkeskolen 35/1996. 36-37. http://www.legeskolen.dk/viden/d0210-læserevolution

Kjertmann, Kjeld (1996b): ’Naturlig skriftsprogsudvikling’ i Henrik Galberg Jacobsen (red.): Selskab for Nordisk Filologi, København, Årsberetning 1994-1995. København. 58-75.

Kjertmann, Kjeld (1997a): ’Førkonventionel læsning og skrivning. Dokumentation og vurdering’ i Ragnhild Söderbergh (red.): Sjätte Nordiska Barnspråkssymposiet, Lund 8.-10. november 1996. Child Language Research Institute. Paper no.11. Lund Universitet, Department of Linguistics.

Kjertmann, Kjeld (1997b): ’Legelæse eller læselege? Den lille forskel med den store virkning’ i Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole 1. årg. Nr. 1, august 1997. 11-23.*

Kjertmann, Kjeld (red.) (1997c): Unge Pædagoger 6/1997. Temanummer Læsetilegnelse og Undervisning.

Kjertmann, Kjeld (1998a): ’Hjælp, hvad gør vi ved skriftsproget?’ i Skolestart 3/1998. 4-7.

Kjertmann, Kjeld (1998b): ’Funktionelle læsevanskeligheder kan modvirkes’ i Skolestart 7/1998. 16-19.

Kjertmann, Kjeld (1999a): ’Ordkortets teori og praksis’ i Skolestart 5/1999. 6-10.

Kjertmann, Kjeld (1999b): Skriftsprog og skolestart. En effektundersøgelse i to klasser af sammenhængen mellem førskolepædagogik og læse- og skriveudviklingen i 1.-2. klasse. Ph.d.-afhandling. Dialog. Sprogpædagogisk Skriftserie, 1. årg. Nr. 1. Institut for Humanistiske Fag. Danmarks Lærerhøjskole. ISBN 87-7701-725-0. DPB. *

Kjertmann, Kjeld (2000a): 'Barndom og skrivesprog' i Folkeskolen 16/2000. 10-13.

Kjertmann, Kjeld (2000b): ’Evaluering af læsning: Generelle og specifikke problemer’ i Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole 4. årg. nr. 6, nov. 2000. 107-129. *

Kjertmann, Kjeld (2000c): 'Legelæse eller læselege?' i H. Nielsen (red.): Tidlig indsats for læsning. Om en koordineret, tidlig indsats. Special-pædagogisk forlag.

Kjertmann, Kjeld (2000d): 'Lingvistiske grundlagsproblemer i læsetestning: Diskussion og sammenlignende analyse af to prøveformer i 1.- 2. klasse' i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 6/2000. 498-511.

Kjertmann, Kjeld (2000e): ’Læsegunstige miljøer: Forskning og pædagogiske implikationer’ i Gert Gamby (red.): Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. 37 årg. 4-5/2000. Temanummer Brudflader i Læsedebatten. 425-436.

Kjertmann, Kjeld (2000f): ’Modersmålstilegnelse og skriftsprog’ i Kognition og Pædagogik nr. 36, juli 2000. 11-29.

Kjertmann, Kjeld (2000g): ’Nye toner i læsepædagogikken’ i Læsepædagogen 5/2000. 246-252.

Kjertmann, Kjeld (2000h): ’Tidlig tekstskrivning bedømt kommunikativt’ i Elisabeth Hansen og Hans Vejleskov (red.): Børnesprogsforskning 2000. Center for Småbørnsforskning. Danmarks Pædagogiske Universitet. *

Kjertmann, Kjeld (2002a): Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. København. Alinea.

Kjertmann, Kjeld (2002b): ”Læsetilegnelse i ny teoretisk belysning” i Kirsten Kjærsgaard (red.): Den kompetente læser. Forlag Malling Beck.

Kjertmann, Kjeld (2003): Mother Tongue Education in Eritrea: Theory and Practice in Primary School and Teacher Education. Forskningsrapport. CICED/CVU København og Nordsjælland.

Kjertmann, Kjeld (2004c): ''Seks læserportrætter' i  Gitte Ingerslev og Alma Rasmussen: De Mange Måder - om mål og differentiering i gymnasiets danskfag. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Hæfte nr. 52b. Uddannelsesstyrelsen. Maj 2004. 16-28.

Kjertmann, Kjeld (2004d): ”Indkulturering – et nyt fagdidaktisk felt” i Karsten Schnack (red.): Didaktik på kryds og tværs. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  *

Kjertmann, Kjeld (2004e): ”Læsetilegnelse i et moderne skriftsamfund” i Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  *

Kjertmann. K. (2004f) ”Læseindlæring og læsetilegnelse – to positioner i teori og praksis” i NyS 32. Nydanske Sprogstudier. Temanummer om sprogtilegnelse. 89-118.

Kjertmann, Kjeld (2004g): ”Talesprog og skriftsprog i samspil i børnehaven” i Stig Broström (red.): Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven. Systime.

Kjertmann, Kjeld (2004h): ”Tale og skrift i børnehaveklassen: To sanseindgange til sproget” i Skolestart 6/2004. 4-10.

Kjertmann, Kjeld (2005a): "Modersmålsundervisning og nationalsprog". www.uddannelsesnetvaerket.dk/docs/index.php?vcFile=1125929347.doc

Kjertmann, Kjeld (2005b): 'ØJET - den glemte indgang til skriftsproget' i ufe-nyt 4/2005. 22-31.

Kjertmann, Kjeld (2006a): "Den nye læseundervisning" i Vibeke Boelt og Martin Jørgensen (red.): Læsning - teori og praksis. KvaN.

Kjertmann, Kjeld (2006b): "Skriftsproglig indkulturering - i et historisk, paradigmatisk og sprogpædagogigk perspektiv" i Mårten Eriksson, Antti Ylikiiskilä og Eva Berglund (red.): Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet. 18-20 november 2005. Högskolan i Gävle. www.hig.se

Kjertmann, Kjeld (2007a): "Modersmålsundervisning og nationalsprog i Eritrea." I: Lene Timm (red.): Uddannelse i Udviklingslande - erfaringer og refleksioner fra et fagligt netværk. København: Uddannelsesnetværket 2007. (Henvendelse: IBIS, Eva Iversen, e-mail: ei@ibis.dk)

Kjertmann, Kjeld (2007b): "Sprogudvikling og sprogpædagogik i det moderne videnssamfund." I: Mogens Sørensen (red.): Dansk, kultur og kommunikation. Akademisk Forlag.

Kjertmann, Kjeld (2007c): "Læseforståelse, læseformel og skriftsprogsopdragelse" i tidsskriftet Viden om læsning nr. 2, oktober 2007, side 12-27, www.videnomlaesning.dk

Kjertmann, Kjeld (2009a): "Få øje på sproget - med skrift for de små". I Lotte Salling (red.): I begyndelsen er sproget - antologi om børns sprogudvikling. Dafolo.

Kjertmann, Kjeld (2009b): "Literacy". Kort introduktion til begrebet med en kommenteret litteraturliste. Hjemmesiden for Nationalt Videncenter for Læsning. http://www.videnomlaesning.dk/2/808.aspx

Kjertmann, Kjeld (2010a): 'Literacy på dansk. En diskussion med forslag til danske termer på området'. I:  Sprogforum nr. 46. s.54-57.

Kjertmann,Kjeld (2010b): 'Lær at læse efter naturmetoden'. Kronik i POLITIKEN den 25. marts 2010. http://politiken.dk/debat/kroniker/article931057.ece

 Kjertmann, Kjeld (2010c): 'Skriften formidlet som sprog - af barnets nære voksne' i Viden om læsning nr. 8, side 7-10. www.videnomlaesning.dk/1009/1018.aspx

Kjertmann, Kjeld (2010d). 'Folkeskolens læseundervisning befinder sig stadig i antikken'. Kronik i Informatiuon den 22.dec. 2010. www.information.dk/254453

Kjertmann, Kjeld (2011): 'Skriftens historie i et læsepædagogisk perspektiv -  fra énkodeskrift til tokodeskrift'. I Læsepædagogen nr. 1/2011, side 17-25.

 Kjertmann, Kjeld (2011): 'Læseformlen til eftersyn - en kritisk analyse'. I: Læsepædagogen nr. 2/2011, side 24-30.

 Kjertmann, Kjeld (2011): 'Pligtlæsning og lystlæsning - den uformelle læsnings didaktik'. I: Læsepædagogen nr. 3/2011, side 14-22.

 

* Kan købes fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Bogsalg@dpb.dk  Tlf. 8888 9360

 

 

 

 

Redigeret af Kjeld Kjertmann
Webmaster: Kjeld Kjertmann
Sidst opdateret: 18-03-2017
Denne sides adresse: www.kjertmann.dk/kjeld/publikationer/index.php
SmartSite Publisher