Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 747

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 1572
Kjeld Kjertmanns hjemmeside: Curriculum Vitae
Deprecated: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/defaulthoved.php on line 846
Kjeld Kjertmanns hjemmeside
Send til en ven Udskrift
Forside
Artikler
Curriculum Vitae
Publikationsliste
Links
Kontakt

Curriculum Vitae

Biografi

1938

Født

 

Uddannelser

1961

Lærereksamen

1994

Cand.pæd. i dansk

1999

Ph.d. fra DLH

 

Ansættelser

1961-1995

Forsvarets Civilundervisning, Seminarieskolen og Seminariet i Nuuk, privatskoler og folkeskoler i Danmark

1995-1998

Ph.d.-stipendiat ved DLH

1998-1999

Ekstern lektor ved DLH i Odense (undervisning)

Aug. 1999 - jan. 2003

Adjunkt i dansk sprog med særligt henblik på læsning ved DLH/DPU

Feb. 2003 – jun. 2004

Lektor ved Institut for Curriculumforskning, DPU

Juli 2004 -

Freelance forsker og underviser i tekstsproglighed

 

 

Videnskabeligt arbejde

1995 – 1998

Ph.d.-afhandlingen Skriftsprog og skolestart. En effektundersøgelse i to klasser af sammenhængen mellem førskolepædagogik og læse- og skriveudviklingen i 1.-2. klasse.

Maj 1995

Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi, København.

Apr. – juli 1996

Studieophold hos professor Ragnhild Söderbergh, Lund Universitet

Nov. 1996

Paper ved symposium, Nordisk Forening for Børnesprogsforskning

Aug. 2000

Paper på læsekonference, DPU i Odense

Nov. 2000

Paper ved symposium, Nordisk Forening for Børnesprogsforskning

Dec. 2000

Paper ved seminar, Center for Børnelitteratur

Sep. 2001

Eritrea: Projekt 90969300 om Mother Tongue Education

Maj. 2001 – juni 2002

Spørgeskemaundersøgelsen Læsegunstige hjemmemiljøer. Resulaterne fremlagt i bogen Læsetilegnelse - ikke kun en sag for skolen. Alinea 2002, og i artiklen 'Indkulturering - et nyt fagdidaktisk felt'. I: Karsten Schnack (red.): Didaktik på kryds og tværs. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2004.

Apr. 2002

Paper ved seminaret Tegn og kommunikation på DPU

Jan - juni 2002

Seks læserportrætter i UVM’s udviklingsprogram De Mange Måder – om mål og differentiering i gymnasiets danskfag.

Aug. 2002 – feb. 2003

Eritrea: Forskning i forbindelse med MOE/Danida-projektet 'Training in mother tongue at post-graduate diploma level in collaboration with DUE'. Studeret modermålsundervisning, læsepædagogik og sprogpolitik i det flersprogede land. Resultaterne fremlagt i forskningsrapporten Mother Tongue Education in Primary School and Teacher Education. A small scale study of a big scale issue. Asmara. 2003.

Feb. 2003 – maj 2004

Forfatter til læse- og skrivedelen af DPU-evalueringsrapporten Forberedende voksenundervisning - en undersøgelse af erfaringer med FVU bestilt af UVM

Okt. 2003 – maj 2004

Leder af projektet ITMF-474, Den dynamiske lærebog, i samarbejde med ph.d.-stipendiat Jeppe Bundsgaard

Nov. 2004

Opponent på Syddansk Universitet ved et ph.d.-forsvar for Gunna Funder Hansens afhandling Det arabiske skriftsystems betydning for læsefærdighed i arabisk som fremmedsprog.

Dec. 2004

Paper Overgangen fra børnehaveklasse til folkeskole ved danskkonference på RUC. Medarrangør af workshop om ’Danskfaget og den sociale arv’

Marts 2005 Start på rådgivning af projektgruppe om udviklingsarbejdet Mening, mangfoldighed og medansvar i og omkring skolestarten, CVU Nordjylland / Hjørring Seminarium.
August 2005 Paper Modersmålsundervisning og nationalsprog ved møde i  Fagligt netværk for dansk NGO-bistand til undervisning i Syd.
Oktober 2005

Skriftlig kommentar til projektrapport om udviklingsarbejdet Mening, mangfoldighed og medansvar i og omkring skolestarten, CVU Nordjylland / Hjørring Seminarium.

November 2005 Paper Skriftsproglig indkulturering i et historisk, paradigmatisk og sprogpædagogisk perspektiv ved Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet, Högskolan i  Gävle.
Marts 2007 Medlem af bedømmelsesudvalget ved forsvaret på Uppsala Universitet for Carina Fasts doktorafhandling (ph.d.) Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola.
Marts-december 2007

Projektet Evaluerende undersøgelse af tre Læselystprojekter ved Syddansk Universitet i samarbejde med ekstern lektor Marianne Abrahamsen, lektor Anne Scott Sørensen og post doc Peter Kaspersen der er projektleder.

April 2008 Paper Fra Oplæsning til Barnets Læsning. Hvordan bygge bro mellem børnelitteratur og læsetilegnelse? ved et seminar om børnelitteratur i daginstitutioner ved Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogiske Universiotetsskole, Århus Universitet
Juni 2008 Oplæg i workshop ved seminar på DPU i netværket danskfagenes didaktik (DaDi): Danskfaget og skriftkulturens udvikling. Kan ses på www.danskfagenesdidaktik.dk 'Netværksmøder'-'Seminar 13. juni 2008'.

Maj 2011-

maj 2012 

At skrive sig til læsning 

DPU-videnkupon-projekt der yder videnskabelig konsulentbistand til. firmaet Jamus ved introduktionen af en At skrive sig til læsning-applikation til IPAD.

Projektleder Jeppe Bundsgaard

Videnskabelig konsulent Kjeld Kjertmann

Videnskabelig assistent Nadia Labuz.

Projektdeltager Janus Madsen

Projektdeltager Anders Skriver

 

 

 

 

 

 

Tilknyttet

 

 

Redigeret af Kjeld Kjertmann
Webmaster: Kjeld Kjertmann
Sidst opdateret: 18-03-2017
Denne sides adresse: www.kjertmann.dk/kjeld/curriculumvitae/index.php
SmartSite Publisher