Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 747

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/almenini.php on line 1572
Kjeld Kjertmanns hjemmeside: Artikler
Deprecated: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/kjertmann.dk/public_html/smartsiteinclude/defaulthoved.php on line 846
Kjeld Kjertmanns hjemmeside
Send til en ven Udskrift
Forside
Artikler
Curriculum Vitae
Publikationsliste
Links
Kontakt

Artikler

Artikler på dansk og engelsk om læse- og skrivetilegnelse, skriftsproglig indkulturering, læseteorier,  læseparadigmer, uddannelsespolitik om læsning,  sprogundervisning i ulande m.m.

En fornyelse af skolens læseundervisning
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 30-11-2021

Teksten giver et bud på en radikal fornyelse af skolens læseundervisning. Gennem mere end tyve år har hver sjette folkeskoleelev ikke lært at læse tilfredsstillende. Det er på tide, at skriftsprogsopdragelsen indrettes efter den moderne, pulserende skriftkultur uden for skolens mure.

Læsemetoder dræber lysten
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 29-10-2019

Kommentar bragt i Politiken den 15. oktober 2019. Reaktion på et forældreindlæg om skolepålagt læsetræning hjemme. Fokuserer på samfundets læsestart, der spreder usikkerhed og rådvildhed blandt børn i dagtilbud og skolestart ved at træne skriftens bogstav-lyd-mekanisme løsrevet fra enhver naturlig og meningsfuld brug af skrift i bøger og hverdag. Jeg opfordrer i stedet barnets nære voksne i familie og dagtilbud til at læse og skrive med barnet, når det falder for og føles meningsfuldt og relevant.

Skrive- og læsekultur for børn - Inspiration til daginstitutioner
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

En forkortet version af manus til et oplæg ved en VIA-konference om literacy i Campus C, Aarhus, den 22. november 2018. Til fri afbenyttelse, også uden oplægsholder, fx ved diskussioner i institutionen om sprogpædagogik.

Læseniveauet i EU
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis, den 14. januar 2019. Omhandler den seneste EU-skoleundersøgelse, hvor Danmark lå pænt i læsning, hvilket selvfølgelig vakte berettiget glæde herhjemme. Men ingen overvejelser over, hvorfor kredsen af EU-lande samlet havde i gennemsnit 20 procent dårlige læsere - et tal, der langt overstiger andelen af ordblinde, og som i en kulturkreds med så høj skriftkulturel udvikling viser, at der er noget rivende galt med skriftsprogsopdragelsen. Hvad dét er, giver jeg et bud på.

Kan antallet af ordblinde måske minimeres?
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Artikel sendt til VIA Aarhus, diplomuddannelsen i ordblindhed.

Skolestart med en læsestart helt ude af trit med tiden
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 13-08-2017

Kronik bragt i Information den 7. august 2017. Her beskriver jeg den aktuelle læsetilgang som svarende til måden at læse på, før skriften fik adskillelse mellem ordene i 1200-tallet. Ikke just tidssvarende. Og jeg argumenterer for, at en ny, uformel førskolelæsestart i barnets daglige omgivelser ville give skolen nye handlemuligheder i begynderundervisningen og et anseligt fagligt løft.

Pædagogisk og demokratisk skrækscenario (WA’s overskrift: Glæden ved at lære)
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 16-12-2016

Indlægget blev bragt i Weekendavisen den 16. december 2016 som en advarsel mod at lade pengeinteresser og teknokrater overtage styringen af folkeskolens pædagogik og indhold. I USA er den offentlige skole nær en pædagogisk kollaps med lærerflugt og testtyranni, styret af kommercielle, økonomiske og politiske interesser, der fastslår og bestemmer, hvilke pædagogiske fremgangsmåder der er ’videnskabeligt begrundede’ og berettigede til forbundsmidler. Resultatet er gold færdighedstræning og manglende medindflydelse og engagement hos elever og lærere på alle klassetrin. Et alvorligt demokratisk faresignal.

From Phonics Training to Literacy Enculturation. A comparative analysis of theory and practice in two reading paradigms
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af og Kjeld Kjertmann

Publiceret: 13-12-2016

This article is almost like a report from the everlasting war in reading education between phonics and whole language/literacy enculturation. At present most Western governments have completely surrendered to the phonics agenda, in USA heavily supported by commercial and economic interests with severe consequences for urban public schools. My analysis, however, focuses on the theoretical and strategic views of the two parties. I also visit a small resistance movement in Öjaby, Sweden, who fight bravely against the phonics occupation. My studies in Öjaby have convinced me that it is only a matter of time, though maybe long, before the enculturation perspective has defeated the cold, technical phonics approach to learning literacy.

Pædagogik ude af pagt med tiden
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Denne kronik i Jyllands-Posten 10. september 2016 er nok mit hidtil stærkest formulerede opgør med samfundets utidssvarende misfoster af en skriftsprogsopdragelse. Men læseproblemer kommer ikke længere på avisernes forsider, og fx har Politiken længe helt konsekvent afvist mine indlæg om emnet. Så meget desto glædeligere at få en kronik i JP eller WA, for problemerne er langt fra løst!

Læsestarten fastholdes politisk som et ekspertanliggende
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 18-01-2016

Bragt som kommentar i dagbladet Information den 15. januar 2016 under overskriften ’Vores børn fortjener en lempelig læsestart’. Indlægget fremhæver det absurde i en fortsat anvendelse af den tusindår gamle lydmetode og det læsepædagogiske industrikompleks som barnets primære læseresurse frem for de voksne omkring barnet.

Skriftens mystiske magt
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 22-10-2015

Kronik bragt i Weekendavisen d. 9. oktober 2015. Omhandler den kulturelle træghed, der forsinker en ændring i offentlighedens syn på læsestarten fra at være et undervisningsanliggende til nu at kunne være en naturlig del af barnets opvækst og opdragelse, når alle voksne omkring barnet kan læse og skrive. Brug den som oplæg til diskussion med venner eller kolleger privat eller i dagtilbud!

Vi må tænke i nye baner
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 28-07-2015

Indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis den 25. juli 2015 hvor jeg argumenterer for, at kun en tidssvarende skriftsprogsopdragelse kan løse de nuværende uddannelsesproblemer.

Tænk nyt om små børns indlæring
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 12-07-2015

Debatindlæg i Berlingske den 1. juli 2015 foranlediget af en undersøgelse, de viste, at toårige i nogle daginstitutioner bliver trænet i bogstaver og tal. Jeg foreslår et alternativt læringsbegreb for aldersgruppen 0-6 år.

Problematisk idealisering af børns voksenfrie tegnskabelse
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 21-03-2015

En kritik af Gunther Kresses romantiske syn på samarbejdet voksen-barn som et overgreb mod barnets frie tegnskabelse under sine første forsøg med skriftsproglige udtryk.

Hvorfor skriftsproglighed og ikke literacy?
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 05-01-2015

Her uddyber jeg min argumentation for at vælge begrebet skriftsproglighed frem for literacy. Og det er ikke kun af puristiske grunde!

Gunther Kress og verbalsprog
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 14-11-2014

En kritisk analyse af Gunther Kress’s synspunkt, at verbalsprogets konvention ’går direkte imod ideen om tekstbrugerens interesse i at skabe tegn og betydning’. Det er ikke en kritik af multimodalitet, der kan have megen pædagogisk inspirationskraft.

Danske termer for tre literacy-begreber
Download iempty-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Mine forslag til danske betegnelser for og definitioner af de tre engelske begreber literacy, biliteracy og multiliteracies. Jeg har tilstræbt betegnelser der sprogligt udtrykker begrebsindholdet.

Kommentar til Fælles Mål for faget dansk 2014
Download idoc-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 02-03-2014

Mine kommentarer til Fælles Mål for faget dansk 2014

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser
Download idoc-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 26-02-2014

Af Ragnhild Söderbergh
Indlæg ved det 13. Nordiske Børnesprogssymposium, Stockholm Universitet 8.-9. nov. 2013 Med indlægget ønsker Ragnhild Söderbergh at gøre opmærksom på sin bog LÆSE, SKRIVE TALE – barnet erobrer sproget (Akademisk Forlag 2011). Hun opfordrer både praktikere og forskere til at nærlæse bogen og peger i den forbindelse på flere delområder inden for tidlig læsning som med fordel kunne undersøges. Eksempelvis savner vi en undersøgelse af langtidseffekten af etsprogedes førskolelæsning og af tidlig tosproget læsnings indvirkning på udviklingen af modersmål og andetsprog.

For mit eget vedkommende vil jeg gerne på det kraftigste udbasunere Ragnhild Söderberghs stilfærdige opfordringer over det ganske rige. For efter en læsning af hendes bog forstummer enhver tale om, at der mangler solid forskning på området tidlig læsning (eller førskolelæsning, som jeg foretrækker at kalde det).

(Min oversættelse af indlægget er godkendt af Ragnhild Söderbergh. Kjeld Kjertmann)

Læsestarten er taget som gidsel af Læseundervisning A/S
Download idoc-formatDownload ipdf-format

af Kjeld Kjertmann

Publiceret: 06-02-2014

Debatindlæg bragt i Politiken den 30. januar 2014
I tohundredeåret for skoleloven i 1814 begrunder vi stadig behovet for nye skolereformer med ønsket om bedre læse- og skrivefærdigheder. Men de langt gunstigere skriftkulturelle vilkår i dag for en uformel læsestart i førskolebarndommen, gør skolens fortsatte eneansvar for samfundets skriftsprogsopdragelse absurd. Set i et skrifthistorisk perspektiv må læsestarten frisættes fra sine bånd til Læseundervisning A/S.

Glem alt om, hvordan I selv lærte at læse
Download ihtml-format

Publiceret: 26-07-2013

Kommentar bragt i dagbladet Information den 25. juli 2013. Kommentar foranlediget af en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4, der viste at et flertal af pædagoger føler sig presset af politikerne til at lære børnene ’tal og bogstaver’. Jeg anbefaler i stedet, at man i en skrive- og læsekultur for små børn begynder med skriftbilleder af ord anvendt meningsfuldt med en relevant funktion og derved giver børnene mulighed for selv at opdage og genkende bogstaver visuelt og tale med de voksne om deres iagttagelser. Som vores vigtigste kulturteknik skal skriftsproget ind i førskolebarndommens rum, men brugt meningsfuldt som et nyttigt visuelt sprog, ikke trænet som en alfabetisk teknik.

Publiceret: 17-11-2012

Af Kjeld Kjertmann

Debatindlæg bragt i Politiken den 16. november 2012. Sætter fokus på den overdrevne videnskabeliggørelse af læsetilegnelsen og de negative konsekvenser af dette for forældrenes rolle i skriftsprogsopdragelsen.

Publiceret: 16-11-2012

Af Kjeld Kjertmann

Teksten omhandler de skriftsprogspædagogiske perspektiver i en ny og spændende app til iPad, som er udviklet og testet i et skrive sig til læsning-projekt under ledelse af lektor Jeppe Bundsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet/DPU.

Publiceret: 26-07-2012

Af Kjeld Kjertmann

Kommentar bragt i dagbladet Information den 2. juli 2012
Kommentaren er en reaktion på bastante udmeldinger fra formanden for ekspertgruppen Task Force om Fremtidens Dagtilbud, Niels Egelund, om at pædagoger i højere grad vil komme til at undervise, og læreplaner komme til at spille en større rolle i fremtidens dagtilbud. Dette skyldes ikke mindst den nuværende læsepædagogik, som efterlyser et massivt lydfokuseret forberedelsesarbejde med børnene som optakt til skolens læseundervisning. I stedet foreslår jeg skriftsproget inddraget i dagligdagen i en uformel social praksis, hvor det ikke trænes for at læres, men bruges så det læres.

Publiceret: 26-07-2012

Af Kjeld Kjertmann

Seks essays med gode råd om en uformel tilgang til skriftsproget sammen med det lille barn i familien og institutionen.

Publiceret: 12-03-2012

Af Kjeld Kjertmann

Her har jeg skrevet tre tips til forældre og bedsteforældre:

1. om spørgsmålet Hvad står der dér?
2. om ordkort – hvorfor og hvordan?
3. om læselegen.

Publiceret:

Af Kjeld Kjertmann

Six essays by Kjeld Kjertmann Ph.D.
I: Learning literacy in the family
II: Write to Read
III: Space between words – what a wonderful idea!
IV: The principles of meaningful, real life literacy learning
V: How to help the young writer develop flexible strategies
VI: Early real-life literacy learning - does it work?

Artiklerne er skrevet som led i et fremstød på det amerikanske marked for en dansk udviklet iPad-applikation (firmaet http://www.jamus.dk) med programmet WriteReader, om at skrive sig til læsning.

Publiceret: 28-02-2011

Af Moa Wester

Dette er en svensk afhandling om tidlig læsning i et barndomssociologisk perspektiv. Tre forskningsretninger undersøges og diskuteres ud fra tekster af Ingvar Lundberg, Caroline Liberg og Ragnhild Söderbergh: Traditionel pædagogisk og psykologisk forskning om børns læring, emergent literacy og literacy from infancy.
Forfatteren sætter spørgsmålstegn ved skolen som ’læselæringens arena’ og ved nødvendigheden af et indlæringsmæssigt magthierarki mellem barn og voksen. I den forbindelse taler hun ligefrem om ’angsten for det kompetente, læsekyndige, barn’!
Dele af afhandlingen bygger på Ragnhild Söderberghs bog Læse, skrive, tale. Barnet erobrer sproget, Akademisk Forlag 2011, som netop er udkommet, og som jeg varmt vil anbefale alle der interesserer sig for små børns sprog og uformelle læse- og skrivetilegnelse. Det er ganske enkelt bogen om det emne.

Publiceret: 06-01-2011. Sidst opdateret: 06-01-2011

Af Kjeld Kjertmann

Svar på kommentarer til min kronik i Information den 22. december 2010.
Bragt i bladet den 28. december 2010.

Publiceret: 26-12-2010. Sidst opdateret: 26-12-2010

Af Kjeld Kjertmann

Kronik bragt i dagbladet Information den 22. december 2010
Her ser jeg ser på sammenhænge mellem nogle landes indbyrdes placering i Pisa-undersøgelsen og deres læsemetoder. Dansk siges at være et ’svært sprog’ fordi skriftsystemet ikke er lige så lydret som for eksempel i finsk. Men det kunne jo være at det var lydmetoden der var problemet i lande med ikke-lydrette skriftsystemer! For engelsksprogede lande som New Zealand og Australien (også Canada) der har fravalgt lydmetoden, scorer langt bedre end Storbritannien (og USA) hvor lydmetoden stadig er den almindeligste. Men hvor stammer lydmetoden egentlig fra? Og hvilke metoder og forskere bygger de på i højtscorende lande med ikke-lydrette sprog?
I denne version af kronikken er tilføjet en litteraturliste med henvisninger til relevante tekster og tekststeder.

Publiceret:

Af Kjeld Kjertmann

Publiceret i Sprogforum nr. 46, oktober 2009, side 54-57.
Er det muligt at oversætte det engelske begreb literacy meningsfyldt til dansk? Og er det nødvendigt? I artiklen diskuterer jeg disse spørgsmål og begrunder mine forslag til danske termer for de vigtigste engelske literacy-begreber. I en tid hvor der appelleres til forældres og pædagogers medvirken på læse- og skriveområdet, er det uholdbart at blive ved med at bruge ord og begreber som kun folk med specialviden forstår.

Publiceret: 19-06-2008

Teksten er en let bearbejdning af transparenterne som jeg brugte ved et oplæg på et seminar i forskernetværket Danskfagenes didaktik på DPU. Kan også ses på www.danskfagenesdidaktik.dk under ’Netværksmøder’ – ’Seminar den 13. juni 2008’.
Omhandler konsekvenserne af den forsinkede tilpasning af danskfagets læseundervisning til et samfund hvor de voksne med lethed kunne hjælpe barnet i gang med den første læsning og skrivning, hjemme og dagtilbud. I stedet har man sprogvidenskabeliggjort læseindlæringen i en grad så kun eksperter menes at kunne varetage den samfundsvigtige skriftsprogsopdragelse. Jeg advarer mod en snigende ensretning af læsedidaktikken som i disse år breder sig fra US og UK, og dokumenterer udviklingen i disse lande. Og så nævner jeg tre barrierer i dagens Danmark for en læsestart uden skoleundervisning og giver forslag til en ny organisering af læsestarten.
En emneopdelt litteraturliste vil være til hjælp ved et nærmere studium af emnet.

Publiceret: 10-11-2007

Artiklen er publiceret i tidsskriftet Viden om læsning nr. 2, oktober 2007 (side 12-27) som udgives af Nationalt Videncenter for Læsning på www.videnomlaesning.dk
Hvis en diskussion af begrebet læseforståelse og mulige årsager til mangelfuld indholdstilegelse skal nå ind til kernen af problemet, må den se på hvordan læsemetodikken tilgodeser udviklingen af et samspil mellem sprogets overfladestruktur og dybdestruktur i læserens bevidsthed, ikke mindst hos begynderlæseren. Dette kan blive afgørende for den fremtidige indholdsforståelse. I artiklen ser jeg på konsekvenserne i den henseende af samfundets nuværende skriftsprogsopdragelse.

Publiceret: 28-09-2007

Af Kjeld Kjertmann

Kronik bragt i Information den 26. september 2007. (I avisens version var to små, men vigtige afsnit faldet ud. Et om den sociale spredning i min undersøgelse, et med litteraturhenvisninger. Men de er begge med i teksten her).
Med udgangspunkt i det store frafald fra ungdomsuddannelserne opfordrer jeg til at familier og pædagoger mere aktivt tager skriftsproget med ind i samværet med børnene. Men dét kræver et opgør med ekspertvældet, og at pædagoger og forældre får tillid til at der findes andre, mere nærliggende måder at hjælpe børn ind i skriftsproget på end skoleagtig undervisning.

Publiceret: 24-05-2007

Af Kjeld Kjertmann

En artikel om muligheder og udfordringer når institutionen skal udarbejde og evaluere læreplaner for sprog. Det er mit indtryk at mange institutioner følger de kommunale modeller for udmøntning af læreplanerne mere bogstaveligt end det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. I stedet opfordrer jeg til at man lader fantasien blomstre og planlægger sprogpædagogikken i det enkelte dagtilbud ud fra den lokale sociale og sproglige virkelighed og personalets pædagogiske viden og erfaring. Fra en fyldig litteraturliste nævner jeg eksempler på projekter og faglitteratur som kan give inspiration til læreplanernes indhold og evaluering.
Artiklen blev oprindelig skrevet som en tilføjelse til kapitlet ’Talesprog og skriftsprog i samspil i børnehaven’ i en planlagt revideret udgave af Stig Broström: Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven, Systime 2004. Men forlaget skrinlagde planerne, og indtil videre er artiklen kun publiceret her.

Publiceret: 09-11-2006

Af Kjeld Kjertmann

Introduktionsartikel til emnet skriftsproglig indkulturering. Den primære målgruppe er forældre, men den kan da også læses af lærere og pædagoger fra både en professionel og familiemæssig synsvinkel.  I artiklen kan man læse om den sociale fordeling af førskolelæsere i en undersøgelse jeg har foretaget, og om konklusionerne i to undersøgelser som viser en positiv langtidseffekt af førskolelæsning.
Publiceres på hjemmesiden www.legeskolen.dk. Henvendelse om denne hjemmeside kan rettes til Elisabeth Due, email: ed@legeskolen.dk Se også henvisningstekst under menuen links.

Publiceret: 06-04-2006

Af Kjeld Kjertmann

I kronikken går jeg imod et forslag fra professor Frans Gregersen om at den danske retskrivning skal reformeres så den bliver mere lydret. Forslaget er begrundet i et ønske om at ’demokratisere’ retskrivningen så det bliver lettere for indvandrere og læsesvage danskere at deltage på lige fod med andre i den demokratiske debat. Jeg advarer om at man med en sådan reform risikerer at fjerne værdifulde visuelle informationer fra skriftsystemet som understøtter læseforståelsen. Og så kritiserer jeg den nuværende begynderundervisning for ensidigt at fokusere på enkeltbogstavers udtale og auditive læsestrategier og ikke tilsvarende rette opmærksomheden mod det visuelle skriftbillede af ord, orddele og faste bogstavrækker og udtalen af disse bogstavkonstellationer.
Bragt i Information den 6. april 2006.

Publiceret: 30-12-2005

Af Kjeld Kjertmann

Paper fremlagt ved Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet 18.-20. november 2005 på Högskolan i Gävle.
I artiklen ser jeg kritisk på nogle årsager til at skolen og læsesagkyndige fortsat er eneansvarlige for børns indføring i læsning og skrivning.  I dag kan alle der omgås børn, normalt selv læse og skrive, så hvorfor forventer samfundet ikke i højere grad en indsats fra børnenes nære voksne - hjemme og i institution – i lighed med den socialisation af barnet der finder sted på mange andre områder? Ikke i form af undervisning, naturligvis, men som en fælles brug af skriftsproget i uformel social praksis. Jeg hævder at det skyldes den politisk dominerende lydmetode der har medført en helt unødvendig sprogvidenskabeliggørelse af den første læsning som gør den til et anliggende for eksperter. Et inspirerende modstykke hertil er Ragnhild Söderberghs begreb indkulturering i skriftsproget. Her kan alle være med.
Publiceret i en rapport fra symposiet (se publikationslisten).

Publiceret: 28-09-2005

Af Kjeld Kjertmann

I artiklen fokuserer jeg på nogle skrifthistoriske og indlæringspsykologiske aspekter ved læsetilegnelsen der taler imod den nuværende kraftige satsning på skriftens lydside i den første læseundervisning. Problemet behandles såvel i et alment læsepædagogisk perspektiv som set ud fra læseundervisning af andetsprogselever. Artiklen slutter med en omtale af ordtæppet Se mine ord som er et nyt materiale til skriftsproglig indkulturering
Publiceret i ufe-nyt 4/2005.

Publiceret: 05-09-2005

Af Kjeld Kjertmann

Centrale problemfelter i sprogpolitik og sprogundervisning i de tidligere kolonilande i Afrika gennemgås og diskuteres på baggrund af et halvt års undervisnings- og studieophold i Eritrea 2002-2003. Artiklen fokuserer på emner som deltagerne ved et møde den 23. august 2005 i Uddannelsesnetværket – Fagligt netværk for dansk NGO-bistand til uddannelse i Syd efterfølgende ønskede uddybet.
   Med ’modersmålsundervisning’ forstås en sprogpolitik hvor ethvert barn har ret til at blive undervist på sit modersmål, i modsætning til nationalsprogspolitik hvor der undervises på ét fælles sprog i alle landets etniske grupper. Valget mellem modersmålsundervisning og nationalsprog er mere kompliceret end det umiddelbart skulle synes.
Publiceret på hjemmesiden www.uddannelsesnetvaerket.dk/docs/index.php?vcFile=1125929347.doc

Publiceret: 08-08-2005

Af Kjeld Kjertmann

Bidrag til bogen LÆSNING - TEORI OG PRAKSIS, redigeret af Vibeke Boelt og Martin Jørgensen på forlaget KvaN. Kapitlet er en kritisk analyse og påvisning af centrale faktorer i den danske læseundervisning som ikke har ændret sig de sidste 250 år på trods af udviklingen fra en mundtlig almuekultur til i dag et fuldt udviklet, højteknologisk videnssamfund hvor skriftsproget er den bærende kulturteknik. Artiklen giver et bud på nødvendige overordnede ændringer i læseundervisningen de næste årtier.
Udkommet marts 2006.

Publiceret: 08-08-2005

Af Kjeld Kjertmann

Debatindlæg i Informations weekendudgave den 6.-7. august 2005. Indlægget er et koncentrat af argumentationen og analysen i artiklen Den nye læseundervisning her på hjemmesiden og er skrevet i anledning af undervisningsministerens nye læseudvalg.

Publiceret: 11-07-2005

Af Patricia Anne DiCerbo

I et interview foretaget af Patricia Anne DiCerbo i USA fortæller den svenske professor i børnesprog Ragnhild Söderbergh om teori og praksis i Literacy from Infancy. Vi hører om hvordan tale og skrift med fordel kan gå hånd i hånd under barnets tidlige sprogtilegnelse og bidrage til barnets samlede sprogudvikling, og får derved et interessant indblik i forskningen bag skriftsproglig indkulturering som i disse år er ved at blive introduceret i Danmark.

Publiceret: 20-06-2005

Af Brian Street

Artiklen giver en oversigt over de strømninger og paradigmer inden for læseforskningen der anskuer skriftsprogstilegnelse i et videre sociokulturelt og kommunikativt perspektiv end blot som en isoleret indlæring af skriftens alfabetisk-tekniske side i skolen.
   Brian Street problematiserer den ensidige politisk-økonomiske satsning på læseforskning der anvender naturvidenskabelige metoder og kriterier, og læseundervisning der bygger på denne forskning (phonics-programmer i USA og Storbritannien), og nævner flere eksempler på internationalt kendte amerikanske læseforskere (fx Kenneth Goodman) der har problemer med at få bevilget forskningsmidler og blive anerkendt af uddannelsespolitikerne.

Publiceret:

Af Kjeld Kjertmann

Artiklen fokuserer på det problematiske i helt overvejende at introducere skriftsproget auditivt. Dette er ikke hensigtsmæssigt i tilfælde hvor, som i dansk, forholdet mellem tale og skrift ikke er en én til én relation. Amerikanske og engelske emergent literacy-forskere anbefaler da også at barnet tidligt får opbygget et visuelt ordforråd der som et fundament af visuelle forestillingsbilleder af bogstavrækker og ord kan støtte barnets første læsning.
Publiceret i Skolestart 6/2004. 4-10.

Publiceret: 01-03-2004

Af Kjeld Kjertmann

Kapitlet omhandler en sprogpædagogik i børnehaven hvor man ikke træner sprog i særskilte, planlagte indlæringsforløb, men taler om sproget og har skriftsproget med i alle børnehavens aktiviteter.
Kapitel i Stig Broström (red.) (2004): Pædagogiske læreplaner - at arbejde med didaktik i børnehaven. Systime.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

Kronikken er et opgør med skolens nuværende eneansvar for den første læse- og skrivetilegnelse.
Information den 2. juni 2003.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

Kapitel fra Kjeld Kjertmann: 'Læsetilegnelse - ikke kun en sag for skolen'. Alinea 2002.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

En gennemgang af en række modteser til phonics-paradigmet med pædagogiske implikationer
Kapitel i Kirsten Kjærsgaard (red.) (2002): Den kompetente læser. Forlag Malling Beck

Publiceret:

Af Kjeld Kjertmann

En diskussion af den etnografiske læseforsknings svage stilling i det internationale læseforskersamfund.
Publiceret i NyS 32. Nydanske Sprogstudier. Temanummer om sprogtilegnelse. 89-118.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

En fagdidaktisk diskussion af uformel social praksis som indføring i kulturteknikker.
I Karsten Schnack (red.) (2004): Didaktik på kryds og tværs. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

En sammenlignende beskrivelse af de læsepædagogiske vilkår i et uland og iland med kritik af uudnyttede muligheder i de teknologisk udviklede videnssamfund.
I Helle Rørbech og Bente Meyer (red.) (2004): Perspektiver på dansk. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Publiceret: 21-10-2003

Af Kjeld Kjertmann

Om en metode til bedømmelse af børns tidlige tekstproduktion under overgangen fra førkonventionel til konventionel tekstskrivning.
I Elisabeth Hansen og Hans Vejleskov (red.) (2001): Børnesprogsforskning 2000. Ottende Nordiske Børnesprogssymposium. November 2000. Center for Børnesprogsforskning. Danmarks Pædagogiske Universitet.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Kjeld Kjertmann
Sidst opdateret: 30-11-2021
Denne sides adresse: www.kjertmann.dk/kjeld/artikler/index.php
SmartSite Publisher